Denguekoorts dreigt Europa te teisteren door de opwarming van de aarde

JJanneke 6 oktober 2023 16:38

Klimaatverandering kan dengue, beter bekend als knokkelkoorts, een grote bedreiging maken voor Zuid-Europa in dit decennium, waarschuwt een wetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Opwarming van de aarde vergroot dengue-risico

Volgens de hoofdwetenschapper van de WHO is de opwarming van de aarde verantwoordelijk voor het creëren van gunstige omstandigheden voor de verspreiding van de muggen die dengue-koorts overbrengen. Het wordt verwacht dat de ziekte ook zal toenemen in het zuiden van de Verenigde Staten en nieuwe delen van Afrika. Deze ziekte, die jaarlijks naar schatting 20.000 doden veroorzaakt, is al lang een plaag in grote delen van Azië en Latijns-Amerika. Door klimaatverandering en stedelijke groei, gekoppeld aan verhoogde menselijke mobiliteit, zijn de gevallen van de ziekte sinds 2000 wereldwijd al acht keer zo veel geworden.

Veel gevallen van denguekoorts worden niet gemeld, maar in 2022 werden wereldwijd 4,2 miljoen gevallen gemeld. Volksgezondheidsfunctionarissen hebben gewaarschuwd dat dit jaar bijna-recordniveaus van overdracht worden verwacht. Bangladesh ervaart momenteel de ergste uitbraak ooit, met meer dan 1.000 doden.

Denguekoorts neemt mogelijk toe door opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde maakt nieuwe gebieden gastvrij voor de muggen die dengue verspreiden. Farrar zegt dat de infectie waarschijnlijk zal 'opstijgen' en endemisch zal worden in delen van Europa, de Verenigde Staten en Afrika - alle regio's waar er al enige beperkte lokale overdracht is geweest. Dit zal acute druk leggen op de ziekenhuissystemen in veel landen, waarschuwt hij.

De meeste mensen die dengue krijgen, hebben geen symptomen, wat betekent dat de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger liggen dan de gerapporteerde cijfers. Degenen die wel symptomen krijgen, kunnen koorts, spierkrampen en gewrichtspijn ervaren, zo ernstig dat het bekend staat als 'breuk-koorts'. In ernstige gevallen - minder dan 1 procent - kan het dodelijk zijn. Ongeveer een op de 20 mensen die ziek worden met dengue, ontwikkelt ernstige dengue. Kinderen, zwangere vrouwen en mensen die in het verleden dengue hebben gehad, lopen een groter risico.

Europa's voorbereiding op een dengue-uitbraak

Het voorbereiden van nieuwe regio's van de wereld om met dengue om te gaan betekent ervoor zorgen dat eventuele volksgezondheidsfondsen in de juiste gebieden worden besteed, zegt Farrar, inclusief op de beste manier om de mug te bestrijden. Dengue wordt verspreid door geïnfecteerde Aedes aegypti muggen, die anders gedragen dan de malariadragende soort. Ze bijten bijvoorbeeld mensen overdag in plaats van 's nachts, en ze broeden in zeer ondiep water. Farrar zegt dat een goede preventie zou moeten bestaan uit het plannen van triageplannen voor ziekenhuizen, alsmede wetenschappelijke innovatie naast andere belangrijke factoren, zoals stadsplanning, om gebieden met stilstaand water in of nabij huizen te vermijden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.