Denemarken verzamelt tien EU-landen voor 'ambitieuze' klimaatdoelstelling

IInge 27 januari 2024 07:47

Denemarken, het enige EU-land dat tot nu toe expliciet een doelstelling voor 2040 steunt om de netto broeikasgasemissies van de EU met 90% te verlagen ten opzichte van 1990, heeft Duitsland, Frankrijk en acht andere landen overtuigd om een 'ambitieuze' doelstelling te steunen in een gezamenlijke verklaring die wijst op een vergelijkbaar cijfer.

Denemarken leidt de weg

Denemarken zet zich in voor een sterke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Tot nu toe is het het enige land dat expliciet een doelstelling voor 2040 heeft ondersteund om de netto broeikasgasemissies van het blok te verlagen tot 90% onder de niveaus van 1990. Dit ambitieuze doel heeft de aandacht getrokken van andere grote EU-lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en acht andere landen. Ze hebben zich bij Denemarken gevoegd in een gezamenlijke oproep voor deze 'ambitieuze' doelstelling.

Zwaargewichten van de EU sluiten zich aan

Het is opmerkelijk dat zware EU-landen zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje zich bij Denemarken hebben aangesloten om voor een uitstootreductiedoelstelling voor 2040 te pleiten. Volgens wetenschappers van de EU moet de netto uitstoot van broeikasgassen worden teruggebracht tot niet meer dan een tiende van de niveaus van 1990. Dit komt neer op een zevenvoudige vermindering van de huidige niveaus in de komende zestien jaar.

Wereldwijde verschuiving naar netto nul-emissies

Denemarken speelt een cruciale rol in de verspreiding van de gezamenlijke verklaring. In de verklaring wordt benadrukt dat de EU-regeringsleiders tijdens een top in december het recent gesloten wereldwijde akkoord hebben verwelkomd. Dit akkoord heeft als doel om een verschuiving naar netto nul-emissies te versnellen in lijn met de beste beschikbare wetenschap, om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden boven pre-industriële niveaus.

Klimaatminister Aagaard benadrukt dat een ambitieuze doelstelling niet alleen noodzakelijk is voor het milieu, maar ook voor de economische toekomst van Europa. Door te streven naar vermindering van de uitstoot en een duurzamer energiesysteem, kan Europa zijn energieonafhankelijkheid waarborgen en tegelijkertijd zijn concurrentiepositie op de wereldmarkt verbeteren.

Niet iedereen is echter even enthousiast over de gezamenlijke verklaring. Klimaatactivisten, zoals Sven Harmeling van Climate Action Network Europe, hebben gemengde reacties geuit. Hoewel ze erkennen dat het positief is dat verschillende 'invloedrijke lidstaten' oproepen tot een ambitieuze doelstelling, wijzen ze erop dat de Europese Commissie in haar modellen hogere doelstellingen hanteert voor de eindbeoordeling die ook volgende week uitkomt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.