Delhi's Groene Oorlogskamer: Een strijd tegen torenhoge luchtvervuiling

IInge 6 november 2023 12:48

Met luchtvervuilingsniveaus die tot 30 keer hoger liggen dan de veilige limieten gesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, lanceert de Indiase hoofdstad Delhi een 'Groene Oorlogskamer' in een poging om de luchtkwaliteit te verbeteren en de levensduur van haar inwoners te verlengen.

Groene Oorlogskamer: Delhi's antwoord op luchtvervuiling

New Delhi, een snelgroeiende megastad met meer dan 20 miljoen mensen, staat consequent bovenaan in de ranglijst voor 's werelds slechtste hoofdsteden wat betreft luchtkwaliteit. In reactie hierop heeft de stad een 'Groene Oorlogskamer' opgezet om de luchtvervuilingscrisis aan te pakken. Deze geavanceerde faciliteit is centraal gericht op het monitoren van vervuilingshotspots, het analyseren van NASA-satellietbeelden en het bijwerken van sensoren voor de luchtkwaliteitsindex. Door het identificeren van specifieke emissieplaatsen, kan de oorlogskamer nauw samenwerken met overheidsafdelingen om onmiddellijke actie te ondernemen, zoals het aanspreken van vervuilende fabrieken, het blussen van vuilnisbranden en het stopzetten van voertuigen die zwarte rook uitstoten. De minister van Milieu, Gopal Rai, noemt de luchtvervuilingssituatie in Delhi een 'lucht-apocalyps'.

Een belangrijke oorzaak achter de dodelijke luchtvervuiling in New Delhi is de rook die ontstaat bij het verbranden van gewasresten. Dit fenomeen draagt volgens het Indiase Instituut voor Tropische Meteorologie in Pune bij aan 25% van de luchtvervuiling in de stad. Het probleem wordt verergerd tijdens de wintermaanden wanneer de koudere lucht de vervuiling vasthoudt, waardoor de stad in een dikke smog wordt gehuld. Dit betekent ook dat de inwoners van Delhi het risico lopen op ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt door deze gevaarlijke luchtvervuilingsniveaus.

Stroverbranding: een goedkope maar schadelijke landbouwpraktijk

Een groot deel van de luchtvervuiling in Delhi kan worden toegeschreven aan stroverbranding door boeren. Voor de boeren is deze verbranding een eenvoudige en kosteneffectieve manier om hun velden voor te bereiden op het volgende groeiseizoen, ondanks dat het bijdraagt aan de verslechterende luchtkwaliteit in de stad. Ze beweren dat de luchtvervuiling in de stad hen niet beïnvloedt, wat het probleem van luchtvervuiling nog complexer maakt. Deze kwestie is een politiek twistpunt geworden, waarbij boeren en stadsbewoners vaak tegenover elkaar staan.

Vervuilingsbestrijding vraagt om grotere beleidswijzigingen

Hoewel de Groene Oorlogskamer een belangrijke stap is in het bestrijden van luchtvervuiling, benadrukken experts dat er grotere beleidswijzigingen nodig zijn om een blijvende impact te hebben. Een van de voorgestelde veranderingen is het verminderen van India's afhankelijkheid van steenkool, een belangrijke bron van luchtvervuiling, voor energieopwekking. Dit vereist een diepgaande herziening van India's energiebeleid en een verschuiving naar schonere, duurzame energiebronnen. Dergelijke structurele veranderingen vormen een uitdaging, maar zijn essentieel om de luchtvervuiling in Delhi aan te pakken en de gezondheid van de burgers op lange termijn te waarborgen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.