De jonge toekomstige klimaatmigranten: hun verhalen en visies

IInge 20 december 2023 07:47

Jonge mensen uit Afrika en de Stille Zuidzee delen hun gedachten over klimaatmobiliteit vanaf de frontlinies van de COP28. Ze worstelen met stijgende zeespiegels, toenemende temperaturen en het vooruitzicht van migratie als hun thuislanden onbewoonbaar worden.

Tuvalu worstelt met klimaatverandering

De 23-jarige Kalita Titi Homasi uit Tuvalu heeft in haar nog jonge leven de gevolgen van klimaatverandering al aan den lijve ondervonden: temperaturen en droogtes nemen toe, stranden trekken zich terug en vissers worden verder van huis gedwongen omdat er door koraalbleking minder vis is. Titi en haar mede-eilandbewoners werden teleurgesteld door de recente COP28-klimaattop in Dubai, die geen eind maakte aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit was een harde klap voor eilandnaties als Tuvalu, die al vechten tegen stijgende zeespiegels en hun land zien verdwijnen.

Nieuw verlies- en schadefonds van COP28

Ondanks de teleurstelling over het uitblijven van een fase-out van fossiele brandstoffen, heeft COP28 wel een nieuw verlies- en schadefonds in het leven geroepen. Dit fonds is bedoeld om klimaatfinanciering te verbreden en menselijke mobiliteit in de vorm van verplaatsing, herlocatie en migratie te bevorderen. Het doel is om mensen op een eerlijke, veilige en waardige manier te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die door klimaatverandering worden veroorzaakt.

In een poging zich aan te passen aan de veranderende klimatologische omstandigheden, heeft Tuvalu een overeenkomst ondertekend met Australië die het voor de inwoners van het eiland mogelijk maakt om daarheen te verhuizen. Ondanks kritiek dat het akkoord de soevereiniteit van Tuvalu ondermijnt, geeft het de eilandbewoners de kans om kansen te benutten die zij anders niet zouden hebben. Titi, een biomedisch wetenschapsstudent aan de Victoria University of Wellington, ziet het akkoord als een brug die Tuvaluans verbindt met kansen die ze anders niet zouden hebben.

Waterproblemen als aanjager van klimaatmigratie

Harriette Okal, een 30-jarige Keniaanse jeugdvertegenwoordiger bij de GCCM, legt uit dat waterproblemen een cruciale factor zijn bij klimaatmigratie. Te veel water leidt tot overstromingen, te weinig tot droogtes, en beide kunnen mensen dwingen om hun huizen te verlaten. Door vroegtijdige waarschuwingssystemen zouden mensen weten of ze water moeten opslaan voor droge periodes of het moeten afvoeren wanneer zware regenval dreigt. Hierdoor zou de noodzaak voor verplaatsing verminderd kunnen worden.

Titi en Harriette zijn het erover eens dat jongeren een cruciale rol te spelen hebben in het voorbereiden van hun gemeenschappen op klimaatmobiliteit. Ze kunnen hun kennis en technologievaardigheden gebruiken om de ouderen en minder technisch onderlegden te helpen de realiteiten van klimaatverandering te begrijpen. Het gaat niet alleen om het uitleggen van de wetenschap, maar ook om het overtuigen van mensen om een mogelijke verhuizing te overwegen als hun thuisland onbewoonbaar wordt.

Financiering voor aanpassing en compensatie van verlies en schade

De financiering voor het aanpakken van verlies en schade als gevolg van klimaatverandering kan nuttig zijn, maar de jeugdvertegenwoordigers benadrukken dat dit niet de oplossing is voor het probleem. Het geld wordt vaak gebruikt om de schade van het nog steeds gebruik van fossiele brandstoffen te compenseren, in plaats van te investeren in het vergroten van de capaciteit voor aanpassing. Harriette benadrukt het belang van proactief handelen en het opbouwen van veerkracht voordat er rampen gebeuren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.