De dubbele impact van klimaatverandering op vrouwen: problemen en oplossingen

IInge 9 maart 2024 07:01

Klimaatverandering treft vrouwen harder dan mannen, met name in kwetsbare landen. De oplossing ligt niet alleen in adaptatieprogramma's, maar ook in het betrekken van vrouwen bij besluitvorming en genderresponsieve klimaatfinanciering.

Vrouwen aan het roer in klimaatbeslissingen

Vrouwen in kwetsbare gebieden worden hard getroffen door klimaatverandering. Naast het verlies van hun huizen door overstromingen of andere klimaatgerelateerde rampen, worden ze vaak geconfronteerd met een toename van vroeg huwelijk en gendergerelateerd geweld. Het betrekken van deze vrouwen bij besluitvorming is cruciaal om deze problemen aan te pakken. Hun unieke kennis en ervaring, gecombineerd met een breder begrip van de behoeften van hun families en gemeenschappen, kunnen ons helpen om meer gedegen plannen en oplossingen te ontwikkelen.

Het bevorderen van vrouwen naar leiderschapsposities kan ook bijdragen aan het aanpakken van andere gendergerelateerde problemen. In Bangladesh heeft de Zurich Flood Resilience Alliance bijvoorbeeld vrouwelijke 'Resilience Agents' opgeleid om overstromingswaarschuwingen en rampenparaatheid te verspreiden. Deze vrouwen gebruiken hun nieuw verworven invloed vervolgens om andere problemen zoals kindhuwelijken en gendergerelateerd geweld aan te pakken.

Genderresponsieve klimaatfinanciering is een vereiste

Klimaatfinanciering moet ook een genderperspectief hebben. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de financiering voor aanpassing aan klimaatverandering geen rekening houdt met gendergelijkheid. In 2021 hebben ontwikkelde landen bijvoorbeeld 28,2 miljard dollar aan financiering voor aanpassing verstrekt, waarvan minder dan de helft gericht was op gendergelijkheid. Het is van essentieel belang dat de behoeften van vrouwen en meisjes worden meegenomen bij het bepalen van de klimaatfinanciering om ervoor te zorgen dat adaptatieprogramma's iedereen ten goede komen.

Gendergelijkheidsdoelstellingen: de norm in klimaatfinanciering

Tenzij gendergelijkheidsdoelstellingen de norm worden in klimaatfinanciering, zullen vrouwen zoals Amina - een Keniaanse vrouw die verplaatst werd door verwoestende overstromingen - blijven worden blootgesteld aan risico's tijdens klimaatgerelateerde rampen. De sleutel tot het aanpakken van bestaande ongelijkheden en het bouwen van veiligere, meer inclusieve gemeenschappen voor iedereen, ligt in het leveren van adaptatieprojecten die specifiek rekening houden met genderoverwegingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.