De creatieve oplossingen van AI en biologie voor klimaatproblemen

IInge 22 december 2023 07:47

De potentie van Kunstmatige Intelligentie (AI) in combinatie met biologie om een positieve impact te hebben op klimaatverandering is enorm. Door het overbruggen van de kloof tussen AI-ingenieurs en biologen, kunnen we innovatieve oplossingen vinden in voedselproductie, chemische industrie en materiaalproductie.

AI en biologie: een krachtige combinatie

Kunstmatige Intelligentie (AI) wordt in tal van sectoren gebruikt om processen te verbeteren, maar het is vooral in de wetenschap en techniek dat de technologie nog meer invloed zou kunnen hebben. Wanneer AI wordt gecombineerd met biologie, kan het ook worden toegepast om de industriële productieprocessen te verminderen en zo de milieukosten van menselijke consumptie drastisch te verlagen. Synthetische biologie heeft het potentieel om producten te creëren die ons voorstellingsvermogen te boven gaan.

We zien al een aantal bedrijven een scala aan producten produceren in cruciale industrieën met behulp van synthetische biologie. Deze technologie heeft het potentieel om een groot deel van wat mensen consumeren te produceren. Of het nu gaat om voedsel of chemicaliën, synthetische biologie biedt de mogelijkheid om natuurlijke bronnen te vervangen en zo de impact op het milieu te verkleinen.

Bedrijven zoals Perfect Day gebruiken precisiefermentatie om bio-gebaseerde melk te produceren. Dit proces, dat vergelijkbaar is met bierbrouwen, resulteert in eiwitten die identiek zijn aan de traditionele melkeiwitten, maar met veel minder klimaatimpact. Bio-gebaseerde chemicaliën vormen een ander voorbeeld van hoe synthetische biologie kan bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Synthetische biologie voor materiaalproductie en -recycling

De productie van beton heeft een enorme CO2-voetafdruk, maar biologen hebben nieuwe vormen van koolstofarm beton ontwikkeld. Daarnaast hebben wetenschappers enzymen ontwikkeld die PET-plastics kunnen afbreken, waardoor de milieubelasting van ons afval wordt verminderd. Op deze manier kunnen we minder afhankelijk worden van petrochemicaliën.

De rol van generatieve AI in eiwitontwerp

Het traditionele onderzoek is gebaseerd op trial-and-error, wat betekent dat het creëren van effectieve producten historisch gezien extreem duur en tijdrovend is geweest. Dit is waar generatieve AI om de hoek komt kijken: grote taalmodellen kunnen worden getraind op DNA-sequenties en experimentele resultaten op bekende eiwitten, wat betekent dat we de meest geschikte DNA-sequenties voor een eiwit dat gewenste kenmerken vertoont, kunnen voorspellen.

Multifaceted benadering vereist voor klimaatcrisis

Hoewel generatieve AI in de biologie grote beloften in zich houdt om duurzame oplossingen te produceren, vereist het aanpakken van de klimaatcrisis een veelzijdige aanpak. Dit omvat beleidswijzigingen, technologische innovaties en investeringen. Er moet worden samengewerkt tussen verschillende overheden, investeerders, Big Tech en opkomende startups voor generatieve AI om een zinvolle impact te hebben op de klimaatcrisis.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.