Dag 10 van COP28: Cruciale beslissingen en oproepen tot actie

IInge 11 december 2023 07:48

De tiende dag van de VN-klimaatconferentie COP28 werd gekenmerkt door belangrijke aankondigingen en oproepen tot actie. Dit artikel vat de belangrijkste gebeurtenissen samen, van de vorming van een voedsel- en landgebruikcoalitie tot waarschuwingen over de ontoereikendheid van emissiereductiebeloften.

Landen bundelen krachten voor duurzaam voedsel- en landgebruik

Op de zogenaamde 'Food Day' van COP28 hebben verschillende landen, waaronder Brazilië en Noorwegen, bekendgemaakt dat zij een coalitie vormen om hun voedsel- en landgebruiksystemen radicaal te veranderen. Deze inspanningen zijn cruciaal om de klimaatdoelstellingen van de Parijse Overeenkomst te halen en een duurzamere toekomst te creëren.

Na twee jaar werk is het concept van de Global Goal on Adaptation (GGA) eindelijk gepubliceerd. Deze doelstelling is ontworpen om financiering voor klimaataanpassing te kanaliseren en te zorgen dat deze op gelijke voet komt met financiering voor mitigatie. Echter, de eerste reacties op het concept zijn gemengd, met kritiek op het ontbreken van ambitie en meetbaarheid.

Emissiereductiebeloften ontoereikend, zegt IEA

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zijn de emissiereductiebeloften die aan het begin van COP28 zijn gedaan door meer dan 100 landen en 50 fossiele brandstofbedrijven niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De beloften zouden de uitstoot met 4 miljard metrische ton CO2-equivalenten verminderen tegen 2030, maar dat is slechts 30% van wat nodig is.

COP28-president roept op tot flexibiliteit en compromissen

In de laatste fases van de klimaatconferentie dringt COP28-president Sultan Al Jaber bij de deelnemende landen aan op flexibiliteit en de bereidheid om compromissen te sluiten. Hij benadrukt dat 'gebrek aan vooruitgang of het afzwakken van mijn ambitie geen optie is'.

In een open brief roepen meer dan 120 Braziliaanse maatschappelijke organisaties president Lula op om een halt toe te roepen aan de grote veiling van nieuwe olie- en gasblokken. Deze oproep markeert een sterk staan tegen fossiele brandstofexploratie in de Amazone en heel Brazilië.

'Geabateerde' fossiele brandstoffen bedreigen gezondheid

De Global Climate and Health Alliance (GCHA) waarschuwt voor de gezondheidsgevolgen van 'geabateerde' fossiele brandstoffen. Zij benadrukt dat het cruciaal is om niet alleen de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook andere schadelijke stoffen die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze waarschuwing onderstreept het belang van een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.