COP28: Jonge afgevaardigde uit Essex gelooft in verandering

IInge 18 juli 2023 10:37

Rachel Ojo, een jonge afgevaardigde bij de COP28 klimaattop, toont optimisme over de mogelijke impact die zij en andere jonge afgevaardigden kunnen hebben. Ze hoopt dat de conferentie zal resulteren in daadwerkelijke actie op klimaatveranderingskwesties.

Jonge vertegenwoordiger dringt aan op actie

Als een jonge vertegenwoordiger op de COP28 klimaattop, is Rachel Ojo's rol om druk uit te oefenen op besluitvormers om actie te ondernemen op kwesties die belangrijk zijn voor jongeren en te zorgen dat toezeggingen worden nagekomen. Ze heeft veel vertrouwen in de mogelijkheid van verandering tijdens deze conferentie.

Rachel Ojo is geen nieuwkomer als het gaat om het pleiten voor zaken waar ze in gelooft. Eerder diende ze in het UK Jeugdparlement en leidde ze de Youth Select Committee, waar ze in 2019 aanbevelingen deed aan de overheid over mesdelicten. Haar geschiedenis van actieve betrokkenheid bij belangrijke kwesties geeft haar een uniek perspectief en autoriteit op de COP28.

Inclusie van jongeren in besluitvorming

Jongeren willen een grotere rol in besluitvormingsprocessen over klimaatverandering, volgens Ojo. Zij benadrukt dat jongeren degenen zijn die de gevolgen van de huidige beslissingen zullen moeten dragen. Daarom pleit ze voor meer inclusie van jongeren in de besluitvormingsprocessen en actieve raadpleging van hen.

Ojo benadrukt ook het belang van uitgebreider onderwijs over klimaatverandering voor jongeren. Ze gelooft dat als jongeren meer leren over klimaatverandering, buiten de basiskennis, ze beter uitgerust zullen zijn om de natuur en het milieu te beschermen. Ze ziet ook de waarde van deelname van verschillende groepen aan de COP, zoals inheemse gemeenschappen en vervuilende bedrijven, om een brede dialoog en gezamenlijke besluitvorming mogelijk te maken.

COP28 als mijlpaalmoment

De COP28 wordt gezien als een cruciaal ogenblik in de strijd tegen klimaatverandering. Het is een halverwege punt tussen het Parijs Akkoord, dat werd ondertekend door 194 partijen, en 2030, het jaar waarin de CO2-uitstoot met 43% verminderd zou moeten zijn. Dit benadrukt het belang en de urgentie van de conferentie en de beslissingen die daar genomen worden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.