CO2-compensatie door beroemdheden: effectief of slechts een groene schijn?

IInge 4 februari 2024 07:01

Terwijl beroemdheden in de schijnwerpers staan voor hun hoge uitstoot, wenden velen zich tot CO2-compensatie. Is deze aanpak echter effectief in de strijd tegen klimaatverandering of is het enkel een manier om hun milieuzonden te maskeren?

Zijn CO2-compensatiecredits een effectieve oplossing?

Er is een groeiende trend onder beroemdheden om hun CO2-uitstoot te compenseren in reactie op kritiek op hun hoge uitstootniveaus. Deze uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door hun frequente gebruik van privéjets. Om het milieu (en hun PR) te beschermen, kopen veel sterren nu kredieten om hun uitstoot te compenseren. De vraag rijst echter of dit echt bijdraagt aan een groenere wereld of dat het gewoon een manier is om milieuzonden te verbloemen.

Europa leidt de markt voor koolstofkredieten

Het idee van CO2-compensatie is niet nieuw en is in de loop der tijd uitgegroeid tot een lucratieve business. Europa neemt het voortouw op dit gebied, met het Emissiehandelssysteem (ETS) van de EU als 's werelds grootste marktplaats voor koolstofkredieten. De markt voor CO2-compensatie is in 2022 opgelopen tot €306,9 miljard en naar verwachting zal deze in 2028 de €1,4 biljoen overschrijden.

Wetenschappers sceptisch over CO2-compensatie

Hoewel CO2-compensatie op het eerste gezicht een aantrekkelijke oplossing lijkt, zijn veel klimaatwetenschappers sceptisch. Ze benadrukken dat deze methode niet de dieperliggende oorzaak van het probleem aanpakt. In plaats van te proberen de uitstoot achteraf te compenseren, is het volgens hen belangrijker om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen en te voorkomen. Dit standpunt wordt ondersteund door organisaties als het Wereld Natuur Fonds, die CO2-compensatie zien als een 'laatste redmiddel'.

Hoewel het lovenswaardig is dat beroemdheden stappen in de goede richting zetten door hun uitstoot te compenseren, zou het beter zijn als ze hun platform gebruiken om een levensstijl te promoten die tot minder uitstoot leidt. Door eerst te vervuilen en vervolgens te proberen dit te herstellen, geven ze een verkeerd signaal af. Het zou effectiever zijn als ze tonen hoe ze hun uitstoot direct verminderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.