Californië verplicht bedrijven om koolstofemissies te rapporteren

JJanneke 9 oktober 2023 23:21

Een nieuwe wet in Californië dwingt grote bedrijven zoals Apple en Disney om hun koolstofemissies te rapporteren. Deze dwangmaatregel is bedoeld om meer transparantie te creëren over de invloed van bedrijven op de klimaatverandering.

Nieuwe wet dwingt bedrijven tot transparantie

In een opvallende stap naar transparantie en verantwoordelijkheid heeft de Californische overheid een nieuwe wet aangenomen die bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard dollar verplicht om hun broeikasgasemissies te rapporteren. Deze nieuwe regelgeving, gericht op grote spelers zoals Apple en Disney, is bedoeld om bedrijven beter rekenschap te laten geven van hun impact op het milieu en de klimaatverandering.

Verantwoordelijkheid voor implementatie

De verantwoordelijkheid voor de implementatie van deze wet ligt bij de Californische Luchtresources Raad, die belast is met het opzetten van een systeem voor het rapporteren van emissies. Dit systeem dient operationeel te zijn per 1 januari 2025, wat de Raad een kleine twee jaar geeft om deze taak te volbrengen.

Meer druk op bedrijven om te rapporteren

De nieuwe wetgeving komt bovenop een eerdere regelgeving die bedrijven met een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen dollar al verplicht om hun financiële risico's in verband met klimaatverandering te rapporteren. Zo wordt er steeds meer druk uitgeoefend op bedrijven om openheid van zaken te geven over hun impact op het milieu en de mogelijke financiële risico's die hiermee samenhangen.

Parallel aan de ontwikkelingen in Californië, werkt de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse regelgever voor aandelen en markten, al meer dan een jaar aan vergelijkbare federale vereisten voor bedrijven om hun emissies en klimaatgerelateerde risico's te rapporteren. Het is echter nog onduidelijk wanneer deze regelgeving definitief zal worden goedgekeurd.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.