Bijna 10.000 kippen bezwijken door hitte in het VK: Tijd voor duurzamere oplossingen

IInge 4 augustus 2023 09:14

Terwijl Europa de afgelopen zomer zich door een recordhitte worstelde, leden ook de dieren in de veeteelt. Nieuwe gegevens tonen aan dat bijna 10.000 kippen overleden door hitte tijdens een enkele reis naar een slachthuis in het VK. Het is een dringende wake-up call voor het verbeteren van dierenwelzijn en het aanpakken van klimaatverandering in onze voedselsystemen.

Hittegolven eisen tol op veeteelt

Het afgelopen zomerseizoen was allesbehalve zacht voor de dieren in de veeteelt. De temperatuurrecords in het Verenigd Koninkrijk hadden fatale gevolgen voor duizenden kippen. Bijna 10.000 kippen stierven tijdens een enkele reis naar een slachthuis op de heetste dag van 2022 in het VK. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Tussen juni en augustus van vorig jaar werden in totaal 18.500 kippen slachtoffer van de hitte tijdens transport, een schokkende stijging vergeleken met de 325 sterfgevallen in dezelfde periode een jaar eerder. Deze cijfers leggen de dringende noodzaak bloot om onze voedselsystemen aan te passen aan het veranderende klimaat.

Voedselsystemen en klimaatuitdagingen

Onze voedselsystemen hebben een aanzienlijke impact op het klimaat, en dat is een bittere pil om te slikken. Volgens de VN is ongeveer een derde van alle door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen te wijten aan onze voedselproductie. En daarvan is bijna een vijfde afkomstig van op dieren gebaseerde voedingsproducten. Deze cijfers benadrukken de dringende noodzaak om onze voedselsystemen te verduurzamen, en snel. We zullen significante emissiereducties moeten realiseren als we onze planeet willen behoeden voor verdere opwarming.

Het inzetten van technologie om dieren te beschermen tegen hitte lijkt een voor de hand liggende oplossing. Echter, systemen zoals ventilatoren, sproeiers en zelfs airconditioning in schuren consumeren een aanzienlijke hoeveelheid energie en zijn extreem duur. Bovendien zijn deze technische oplossingen vaak niet binnen handbereik voor armere landen, die doorgaans het minst bijdragen aan klimaatverandering maar wel de ernstigste gevolgen ervan ondervinden.

Zijn er dan geen andere, haalbare oplossingen? Jawel. Eenvoudige maatregelen zoals het voorzien van schaduwstructuren en extra watervoorzieningen kunnen al een groot verschil maken in het welzijn van het vee. Daarnaast kan de overstap naar meer hittebestendige rassen het vee helpen om beter om te gaan met de stijgende temperaturen. Verder kan het gebruik van hernieuwbare energie op boerderijen de kosten en emissies van koeling aanzienlijk verminderen, waardoor boerderijen duurzamer worden.

Minder vlees, minder uitstoot

Een andere, meer directe manier om de uitstoot van onze voeding te verminderen, is door onze consumptie van vlees en zuivel te verminderen. Uit een recent uitgevoerde nationale gezondheidsenquête blijkt dat een veganistisch dieet slechts 0,7 kg CO2 genereert per 1.000 verbruikte calorieën. Ter vergelijking, het keto-dieet, dat doorgaans rijk is aan dierlijke producten, genereert bijna 3 kg CO2 per 1.000 calorieën. Deze gegevens onderstrepen de milieuvoordelen van een plantaardig dieet.

Kweekvlees: een beloftevolle toekomst

Er is ook goed nieuws aan de horizon. Nieuwe ontwikkelingen in de productie van kweekvlees kunnen ons helpen om minder afhankelijk te worden van traditionele veehouderij. In de Verenigde Staten heeft de Food and Drug Administration (FDA) vorig jaar een gekweekt kippenproduct goedgekeurd voor menselijke consumptie. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de richting van duurzamere en diervriendelijkere voedselproductie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.