Bewoners van Bonaire klagen Nederland aan wegens nalatigheid in klimaatactie

JJanneke 13 januari 2024 07:46

Acht inwoners van het Nederlandse Caribische eiland Bonaire dagen de Nederlandse regering voor de rechter vanwege het niet voldoende beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De rechtszaak, aangespannen samen met Greenpeace Nederland, eist concrete maatregelen van de overheid en een steviger plan om broeikasgasemissies te verminderen.

Bonaire neemt Nederland voor het gerecht

Acht bewoners van Bonaire nemen het heft in eigen handen en klagen de Nederlandse regering aan voor haar nalatigheid in klimaatactie. Volgens hen worden de gevolgen van klimaatverandering op het eiland niet serieus genoeg genomen door de regering. Bonaire maakt deel uit van de Nederlandse Caribische eilanden en hoewel er plannen zijn om het Europese deel van Nederland te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, is dit voor Bonaire nog niet het geval. Dit verschil in behandeling heeft geleid tot deze rechtszaak.

Eisen van de rechtszaak

De rechtszaak heeft twee belangrijke eisen. Ten eerste moet de regering concrete maatregelen nemen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ten tweede moet Nederland zijn klimaatdoelen aanscherpen en zijn 'eerlijke aandeel' leveren om de wereldwijde opwarming onder de 1,5C te houden. Dit betekent dat Nederland 10 jaar eerder dan het huidige doel van 2050 netto nul moet bereiken. De eis is opmerkelijk gezien Nederland een van de grootste uitstoters van Europa is in verhouding tot zijn bevolking.

De harde realiteit van klimaatverandering op Bonaire

Bonaire ervaart de directe gevolgen van klimaatverandering met stijgende zeespiegels, hittegolven en de achteruitgang van zijn koraalriffen, die bescherming bieden tegen overstromingen. Een studie, uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam in opdracht van Greenpeace, onthulde dat de dagelijkse levens van de inwoners van Bonaire al worden beïnvloed door klimaatverandering. Het verlies van de koraalriffen, populaire duiklocaties en een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking, maakt de situatie nog nijpender.

De rechtszaak van Bonaire komt niet uit de lucht vallen. Het bouwt voort op een juridisch precedent uit 2019 waarin de Nederlandse regering werd veroordeeld om de uitstoot met minstens 25% te verminderen tegen het einde van 2020 in vergelijking met de niveaus van 1990. Dit precedent toonde aan dat de regering expliciete verplichtingen heeft om de mensenrechten van haar burgers te beschermen in het licht van klimaatverandering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.