België zet in op offshore wind- en zonne-energie voor het verhogen van hernieuwbare capaciteit

JJanneke 24 januari 2024 07:32

België heeft ambitieuze doelen gesteld voor het verhogen van de offshore energiecapaciteit door middel van wind- en drijvende zonnepanelen, met plannen om de capaciteit van offshore windenergie bijna te verdrievoudigen en de mogelijkheid van drijvende zonnetechnologie te onderzoeken.

België wil offshore windenergie-capaciteit verdrievoudigen

Ondanks de relatief korte kustlijn heeft België ambitieuze doelen gesteld om de offshore energiecapaciteit te verhogen. Het plan is om de capaciteit van offshore windenergie, die momenteel 10% van de binnenlandse vraag dekt, bijna te verdrievoudigen tot 8GW tegen 2040. Het streven naar deze substantiële toename wordt gedreven door de noodzaak om de productie van schone energie te optimaliseren binnen de beperkte ruimte van de Noordzee.

Onderzoek naar drijvende zonnetechnologie

Naast windenergieprojecten op de Noordzee onderzoekt de federale regering de mogelijkheid van drijvende zonnetechnologie. Dit is een relatief nieuwe benadering voor het opvangen van zonne-energie. Een pilotproject is opgezet om de nodige studies uit te voeren met betrekking tot kosten en impact op het milieu. De bedoeling is om tegen 2026 een klein demonstratieproject met een capaciteit van 5MW te bouwen.

De federale regering van België bereidt een aanbesteding voor op een Noordzee-project om de capaciteit tegen 2026 met 3,5GW te verhogen. Dit project is gericht op een kunstmatig eiland in de Princess Elizabeth zone en is bedoeld als de eerste fase van een geïntegreerd Europees offshore elektriciteitsnet dat België met Denemarken en het VK verbindt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.