België regelt mogelijkheid voor EU om uit Energiehandvestverdrag te stappen

IInge 2 maart 2024 07:01

Een recente deal tussen de Europese Commissie en de lidstaten zou de EU de mogelijkheid bieden om uit het Energiehandvestverdrag (ECT) te stappen. Deze move zou een nieuwe wending geven aan de bescherming van fossiele brandstofinvesteringen en de houding van de EU ten opzichte van de strijd tegen klimaatverandering.

Mogelijke EU-uitstap uit Energiehandvestverdrag

Een nieuw voorstel van de EU-uitvoerende macht lijkt de mogelijkheid te creëren voor de EU om uit het Energiehandvestverdrag (ECT) te stappen. Dit historische verdrag, dat de investeringen in fossiele brandstoffen beschermt, zou door deze deal een nieuwe wending kunnen krijgen. Voor de officiële terugtrekking is echter nog goedkeuring nodig van de lidstaten, die naar verwachting volgende week zal plaatsvinden.

Invloed van het Energiehandvestverdrag

Het Energiehandvestverdrag (ECT) is een beleidsinstrument dat al decennia lang een grote invloed heeft op de energiemarkt. Het verdrag, dat energiebedrijven de mogelijkheid geeft om landen aan te klagen die actie ondernemen tegen hun verwachte winst, heeft een aanzienlijke invloed gehad op het beleid rond fossiele brandstoffen. Deze nieuwe deal zou echter een einde kunnen maken aan deze situatie, met mogelijk grote gevolgen voor de energiesector.

De mogelijke terugtrekking van de EU uit het ECT heeft een kettingreactie op gang gebracht onder de lidstaten. Sinds oktober 2022 hebben negen landen - waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk - aangekondigd dat ze zich willen terugtrekken uit het verdrag. Deze lidstaten lijken een voortrekkersrol te spelen in de beweging naar een meer moderne energiepolitiek.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.