Bedrijven ondermijnen eigen klimaatbeloftes met lobbyactiviteiten, volgens rapport

JJanneke 16 november 2023 10:32

Ondanks de beloftes van bedrijven om netto-nul uitstoot te bereiken, ondermijnen hun beleidsbeïnvloedende acties vaak deze doelen, volgens een nieuwe analyse. Het rapport toont aan dat veel grote bedrijven hun eigen uitstootreductie beloftes in de weg staan door te lobbyen voor beleid dat hiermee in strijd is.

Bedrijfsbeloften botsen met lobbyactiviteiten

InfluenceMap, een non-profit denktank, heeft in een nieuwe studie ontdekt dat veel grote bedrijven, waaronder Glencore, ExxonMobil en Stellantis, lobbyen voor beleid dat ingaat tegen hun eigen beloftes om de CO2-uitstoot te verminderen. Het onderzoek beoordeelde 293 bedrijven van de Forbes 2000-lijst en ontdekte dat bijna 60 procent van de bedrijven met netto-nul uitstoot of vergelijkbare klimaatdoelen gevaar loopt op 'netto-nul greenwashing' door hun lobbyactiviteiten.

Catherine McKenna, voorzitter van de UN's HLEG over Net Zero Emissie Commitments van niet-staatsentiteiten, heeft gereageerd op de bevindingen van InfluenceMap. Zij stelt dat de resultaten een 'wake-up call' zouden moeten zijn voor bedrijven. Volgens haar zijn veel bedrijven hun eigen klimaatafspraken aan het ondermijnen door te lobbyen tegen klimaatactie en zijn hun netto-nul beloftes simpelweg niet geloofwaardig.

Hoog risico op 'net zero greenwash'

InfluenceMap heeft in haar rapport specifiek bedrijven aangewezen die het grootste risico lopen op 'net zero greenwash'. Dit zijn bedrijven die wel klimaatdoelen hebben gesteld, maar tegelijkertijd pleiten voor het verzwakken van klimaatbeleid of het uitbreiden van de fossielebrandstof-industrie. Deze tegenstrijdige acties ondermijnen hun eigen beloftes en zetten vraagtekens bij hun inzet voor duurzaamheid en klimaatverandering.

In een aanvullende analyse van bedrijfswebsites hebben de onderzoekers van InfluenceMap een belangrijke discrepantie ontdekt. Het blijkt dat wat bedrijven aan het publiek communiceren over hun netto-nul beloftes, sterk verschilt van hun daadwerkelijke acties en beleidsbeïnvloeding. Dit roept vragen op over de geloofwaardigheid van deze bedrijven en hun daadwerkelijke inzet voor klimaatverandering.

Noodzaak voor consistente acties van bedrijven

Will Aitchison, de hoofdauteur van de studie, benadrukt de noodzaak voor bedrijven om actie te ondernemen. Hij stelt dat tenzij bedrijven hun klimaatverplichtingen matchen met ambitieuze steun voor door de overheid geleide beleidsactie, de doelen van het Parijs-akkoord onmogelijk te bereiken zullen zijn. Dit onderstreept het belang van transparantie en consistentie in bedrijfsacties en -communicatie rondom klimaatverandering.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.