Bedrijfsbelangen versus milieu: de strijd tegen vervuiling en klimaatverandering

JJanneke 20 februari 2024 15:02

Europese activisten roepen op tot dringende actie tegen de milieuproblemen veroorzaakt door chemische, pesticiden- en fossiele brandstofvervuiling. Ze bekritiseren het falen van de huidige benadering van de EU en lidstaatpolitici, die grote vervuilers belonen en hun verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis negeren.

Oproep voor actie tegen grote vervuilers

Europese activisten, waaronder Tycho Van Hauwaert, Sylvie Meekers, Katrin Van den Troost, Vicky Cann, Tatiana Santos, Hedwig Rooman en Jonas Jaccard, doen een dringende oproep aan EU-leiders en lidstaten om de nodige maatregelen te nemen tegen chemische, pesticiden- en fossiele brandstofvervuiling. Ze benadrukken dat het prioriteit moet zijn om burgers en hun omgeving te beschermen tegen de gevolgen van deze vervuiling. Daarnaast roepen ze op tot actie om ervoor te zorgen dat grote vervuilers hun verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis niet langer kunnen ontlopen. Deze oproep is een kritiek op het huidige falen van de EU en de lidstaten om adequaat te reageren op deze kritieke kwesties.

Kritiek op politieke leiders voor nalatigheid

De activisten bekritiseren scherp het recente evenement dat plaatsvond in de chemische fabriek van BASF in Antwerpen. Dit evenement werd georganiseerd door de Belgische premier Alexander De Croo, in samenwerking met de lobbygroep van de Europese chemische industrie (CEFIC) en Essenscia, een lid van de Belgische industrie. De activisten uiten hun ontzetting over het feit dat de aanwezige leiders, waaronder ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, de verantwoordelijkheid van de aanwezige bedrijven voor de klimaat-, giftige vervuilings- en biodiversiteitscrises niet hebben erkend.

De activisten zijn kritisch over de manier waarop de industrie een traditie heeft van het overdrijven van de gevolgen van progressieve groene beleidslijnen. Ze merken op dat te veel politici lijken mee te gaan in deze retoriek, vooral in een jaar waarin er veel verkiezingen op het programma staan in België en de rest van de EU. Volgens de activisten moeten politici hun verantwoordelijkheid nemen en echt leiderschap tonen, in plaats van mee te gaan in deze op angst gebaseerde, populistische retoriek.

Stop met bevoordelen van schadelijke industrieën

De groep activisten is stellig in hun oproep om te stoppen met het verlenen van geprivilegieerde toegang aan industrieën die bekend staan om hun schadelijke producten en praktijken. Ze doen een beroep op politieke leiders om een einde te maken aan deze praktijk, die bijdraagt aan het ondermijnen van gezondere gemeenschappen, veerkrachtige ecosystemen en echte koolstofreductie. Deze industrieën staan ook bekend om hun lobbywerk tegen dergelijke maatregelen, waardoor de urgentie van deze oproep nog groter wordt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.