Augustus 'winterstormen' vernietigen gewassen in Noord-Frankrijk

IInge 14 augustus 2023 18:17

Extreme weersomstandigheden, met weken van regen gevolgd door storm Patricia, hebben de gewassen in Noord-Frankrijk verwoest. Een boer zegt dat hij nog nooit zo'n fenomeen heeft meegemaakt.

Ongebruikelijk weer verwoest haveroogst

In de stad Sangatte heeft boer Bertrand Baey de helft van zijn haver oogst verloren door ongebruikelijke weersomstandigheden. Bertrand, een boer van de zesde generatie die al sinds 2006 zijn gewassen verbouwt, zegt: 'We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. We hadden een winterstorm midden in de zomer.' De haver, die nog niet de rijpheid voor de oogst had bereikt, verloor een groot deel van zijn korrels, die door de sterke winden op de grond vielen.

Als veehouder gebruikt Bertrand 50% van zijn haverproductie om zijn koeien te voeden. Hij verkoopt normaal gesproken de andere helft, wat hem extra inkomen oplevert. Dit jaar heeft hij nauwelijks genoeg om zijn dieren te voeden. Hij hoopt te kunnen profiteren van overheidssteun en gewasverzekeringen om zijn verliezen te compenseren.

Extreme weersomstandigheden worden frequenter

Bertrand zegt dat de mislukte oogst te wijten is aan klimaatgebeurtenissen, die in de komende jaren steeds vaker kunnen voorkomen. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), het weerbureau van de Verenigde Naties, waarschuwt herhaaldelijk voor een versnellende trend in natuurlijke rampen. Het aantal extreme weersomstandigheden is bijna vijf keer zo groot als in de jaren '70, wat een teken is dat ze steeds vaker voorkomen door de opwarming van de aarde.

Verandering in landbouwpraktijken noodzakelijk

Bertrand gelooft dat hij binnenkort moet stoppen met het verbouwen van lentegewassen vanwege de kleiachtige grond van zijn land, maar vreest dat overstromingen de wintergewassen ook kunnen verstoren. 'We zullen oplossingen moeten vinden,' voegt hij eraan toe.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.