Alarm van de VN: Zandbaggeren verwoest de oceaanbodem

JJanneke 5 september 2023 23:47

Zes miljard ton zand wordt jaarlijks uit de wereldzeeën gebaggerd, wat een ernstige bedreiging vormt voor het zeeleven en kustgemeenschappen, waarschuwt het VN-milieuprogramma (UNEP).

Zandbaggeren bedreigt oceaanleven en kustgemeenschappen

Zand is na water de meest geëxploiteerde natuurlijke hulpbron ter wereld en wordt gebruikt voor de productie van beton en glas. Volgens het UN Environment Programme (UNEP) werken sommige schepen als stofzuigers, die zowel zand als micro-organismen opbaggeren waar vissen op voeden. Dit betekent dat leven in sommige gebieden wellicht nooit meer herstelt.

Marine Sand Watch: Nieuwe tool om baggeractiviteiten te volgen

"De omvang van de milieueffecten van mijnactiviteiten in ondiepe zee en baggeren is alarmerend," zei Pascal Peduzzi, die aan het hoofd staat van het analysecentrum GRID-Geneva van UNEP. Het nieuwe platform schat dat van de ongeveer 50 miljard ton zand en grind die de mensheid elk jaar gebruikt, gemiddeld zes miljard ton uit de wereldzeeën en oceanen komt. Dit is het equivalent van "meer dan een miljoen vuilniswagens per dag", zei Peduzzi.

Zand speelt een cruciale rol in de constructie van gebouwen, wegen, waterkrachtcentrales en zonnepanelen. Het kan ook een belangrijke milieufunctie vervullen, door gemeenschappen te beschermen tegen stijgende zeespiegels. De Zuid-Chinese Zee, de Noordzee en de oostkust van de VS zijn enkele van de gebieden waar de meeste baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, aldus het rapport.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.