Afrika pleit voor wereldwijde koolstofbelasting om klimaatverandering tegen te gaan

IInge 6 september 2023 19:47

Tijdens de Afrikaanse Klimaattop in Nairobi hebben Afrikaanse leiders een wereldwijd koolstofbelastingstelsel voorgesteld. Deze belasting op fossiele brandstoffen en andere vervuilende activiteiten zou grootschalige financiering voor klimaatgerelateerde investeringen mogelijk maken.

Nairobi Declaration roept op tot wereldwijde koolstofbelasting

De Afrikaanse Klimaattop in Nairobi heeft opgeroepen tot een wereldwijd koolstofbelastingstelsel. Opvallend is dat dit belastingstelsel zich met name dient te richten op de handel in fossiele brandstoffen, maritiem transport en de luchtvaart. Dit voorstel, bekend als de Nairobi Declaration, is bedoeld om grootschalige financiering voor klimaatgerelateerde investeringen mogelijk te maken en zal als basis dienen voor de onderhandelingspositie van Afrika tijdens de COP28-top in november.

Afrika's financieringstekort voor klimaatverandering

Afrika is één van de continenten die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Ondanks de dringende noodzaak van financiering, ontvangt Afrika slechts ongeveer 12% van de bijna $300 miljard die het jaarlijks nodig heeft om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Dit omvat de aanpassing aan steeds extremer weer, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Kritiek op carbon credits

Er is veel discussie over de zogenaamde carbon credits. Sommige activisten en adviseurs, zoals Joab Bwire Okanda van Christian Aid, beweren dat deze credits een voorwendsel zijn voor grote vervuilers om hun uitstoot te compenseren zonder zinvolle actie te ondernemen. Deze credits, die vervuilers in staat stellen hun uitstoot te compenseren door te investeren in groene activiteiten, moeten volgens hen naar de prullenbak.

Tijdens de conferentie werden toezeggingen gedaan voor een totaal van $23 miljard aan groene projecten. Hoewel dit een aanzienlijke hoeveelheid geld is, erkennen Afrikaanse leiders dat deze investeringen slechts een fractie zijn van het bedrag dat daadwerkelijk nodig is om de effecten van klimaatverandering in Afrika aan te pakken. Er wordt daarom benadrukt dat er systematische veranderingen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering op het continent te bestrijden.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.