Aandeelhouders zetten Shell onder druk voor ‘geloofwaardige’ klimaatactie

IInge 17 januari 2024 07:47

Een recordaantal investeerders, die gezamenlijk ongeveer 5% van Shell's aandelen bezitten, zet druk op het oliebedrijf om zijn emissiedoelstellingen in lijn te brengen met het Parijs akkoord. Onder de aandeelhouders bevinden zich vooraanstaande pensioenfondsen en vermogensbeheerders.

Aandeelhouders verenigen zich voor klimaatactie

Een ongekend aantal aandeelhouders, met enkele van de grootste pensioenfondsen en vermogensbeheerders in Europa, zetten Shell onder druk om zijn beleid en doelstellingen te herzien. Ze willen dat de oliegigant zijn emissiedoelstellingen in overeenstemming brengt met het Parijs Akkoord, dat streeft naar het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot onder de 2 graden Celsius. De groep steunt een resolutie die tot stand is gekomen door de inspanningen van de Nederlandse aandeelhouderactivisten van Follow This. De stemming over deze resolutie vindt plaats in mei tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Shell in Londen.

Follow This leidt de druk op Shell

De activistengroep Follow This staat al langer bekend om het indienen van resoluties bij Shell om veranderingen te bewerkstelligen. In 2023 wisten ze de steun te krijgen van bijna een vijfde van de aandeelhouders - een sterke indicatie dat hun werk effect heeft. Mark van Baal, de oprichter van Follow This, benadrukt dat Shell alleen zal veranderen als meer investeerders hun stem laten horen en voor verandering kiezen. Dit jaar verwacht de groep dat hun resolutie de meeste steun ooit zal krijgen tijdens de algemene vergadering van een groot oliebedrijf.

Huidige klimaatdoelen Shell bekritiseerd

Shell's huidige klimaatdoelstellingen zijn behoorlijk ambitieus, maar ze zijn ook onderwerp van kritiek omdat ze bepaalde emissies buiten beschouwing laten. De oliegigant heeft beloofd om zijn scope 1 en 2 emissies - de directe en indirecte emissies van zijn eigen operaties - met de helft te verminderen tegen 2030. Daarnaast streeft Shell ernaar om de Netto Koolstofintensiteit van zijn producten met 20% te verminderen vóór het einde van het decennium en met 45% tegen 2035. Deze doelen houden echter geen rekening met de scope 3 emissies, die ontstaan door het gebruik van zijn producten door consumenten. Deze emissies vormen het merendeel van de totale uitstoot van het bedrijf.

Ondanks de kritiek is Shell standvastig in zijn overtuiging dat zijn huidige klimaatdoelstellingen geheel in lijn zijn met de ambitieuze doelen van het Parijs Akkoord. Het bedrijf heeft de door Follow This voorgestelde resolutie van de hand gewezen als 'onrealistisch en simplistisch'. Shell benadrukt dat een soortgelijke resolutie vorig jaar door aandeelhouders werd verworpen. Volgens het bedrijf zou de resolutie geen impact hebben op het verlichten van klimaatverandering en zou het negatieve gevolgen hebben voor de klanten van Shell.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.